ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
omirosneasmirni.gr

INICIAL - INTERMEDIO

(A1-A2/B1-B2)


Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών ικανοτήτων (Ακοή, Ομιλία, Ανάγνωση, Γραφή) σε ικανοποιητικό βαθμό και εμπλουτισμό των γνώσεων. 


Ο μαθητής παίρνει με ευχέρεια μέρος σε συζητήσεις ενώ ταυτόχρονα προχωρά στην σύνταξη περιγραφικών κειμένων, αλληλογραφίας και εκθέσεων ιδεών. 

AVANZADO – SUPERIOR 

(C1-C2)


Για προχωρημένες σπουδές στην Ισπανική. 


Τελειοποίηση των γνώσεων και πλήρης κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Ειδικά βιβλία προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στην τεχνική των εξετάσεων.