ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
omirosneasmirni.gr

Lorem ipsum

ΟΜΗΡΟΣ Kids 

(Αρμονικός συνδυασμός μάθησης & παιχνιδιού)


Στο πρόγραμμα ΟΜΗΡΟΣ Kids, παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών εισάγονται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας. 

Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και στη μετατροπή της διαδικασίας εκμάθησης σε διασκέδαση, όπου το παιχνίδι, η χαρά και η ικανοποίηση του παιδιού χρησιμοποιούνται ως κίνητρα για μάθηση. 


Μαθητές, δάσκαλοι και ειδικά διαμορφωμένα μέσα δημιουργούν μια συνεχή διεργασία μάθησης ώστε το παιδί να μαθαίνει παίζοντας. 


ΟΜΗΡΟΣ Pathways (A1,Α2)


Σταδιακά τα παιδιά γίνονται συστηματικοί μαθητές, πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, αποκτούν την ικανότητα να κατανοούν το γραπτό και τον προφορικό λόγο, βιώνουν βήμα-βήμα την ξένη γλώσσα και ξεπερνούν τη δυσκολία της έκφρασης και της επικοινωνίας. 

Στο επίπεδο αυτό, προστίθενται πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις με αποτέλεσμα ο μαθητής να επικεντρώνεται στην δυναμική της γλώσσας, ως κύριο εργαλείο επικοινωνίας.

ΟΜΗΡΟΣ Avenues (Β1,Β2)


Η έντονη και άρτια παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου είναι το κύριο αντικείμενο αυτού του επιπέδου.
Οι μαθητές έρχονται σε επαφή όχι μόνο με «native speakers» (γηγενείς ομιλητές) αλλά και με άλλους ειδικούς της γλώσσας μέσω διαμορφωμένων προγραμμάτων. 

Απώτερος σκοπός είναι η πληρέστερη κατάρτισή τους, ώστε να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα άνετα σε κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. 


Αναπτύσσονται όλες οι γλωσσικές απαιτήσεις που συνθέτουν την πληρότητα της γνώσης της ξένης γλώσσας και γίνεται συστηματική προετοιμασία για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων (των Πανεπιστημίων Cambridge και/ή Michigan).

ΟΜΗΡΟΣ Experts (C1,C2)


Αυτός ο κύκλος σπουδών έχει σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών στην ξένη γλώσσα με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε στο τέλος του πρώτου έτους οι μαθητές να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου C1. 

Με την ολοκλήρωση του κύκλου «ΟΜΗΡΟΣ Experts», οι μαθητές αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιτύχουν στην απόκτηση των πτυχίων επιπέδου C2 CIEP, Goethe-Institute κλπ, τα οποία είναι επαγγελματικά προσόντα παγκοσμίως αναγνωρισμένο.