ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
omirosneasmirni.gr

INTENSIVO – MEDIO 

(CELLI II, CELLI III)


Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών ικανοτήτων (Ακοή, Ομιλία, Ανάγνωση, Γραφή) σε ικανοποιητικό βαθμό και εμπλουτισμό των γνώσεων. 


Ο μαθητής παίρνει με ευχέρεια μέρος σε συζητήσεις ενώ ταυτόχρονα προχωρά στην σύνταξη περιγραφικών κειμένων, αλληλογραφίας και εκθέσεων ιδεών.

SUPERIORE – SUPERIORE AVANZATO (CELLI IV, CELLI V)


Για προχωρημένες σπουδές στην Ιταλική. 


Τελειοποίηση των γνώσεων και πλήρης κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Ειδικά βιβλία προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στην τεχνική των εξετάσεων.