ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
omirosneasmirni.gr

PREPARATOIRE (ΠΑΙΔΙΚΗ)


Εκπαιδευτικός στόχος είναι η μάθηση μέσα από τη διασκέδαση.


 Η βασική δομή της γλώσσας (συντακτικό – γραμματική) διδάσκεται από σύγχρονα βιβλία, ειδικά επιλεγμένα για τις απαιτήσεις της ηλικίας αυτής.

FONDAMENTAL (Α1,Α2,Β1)


Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών ικανοτήτων (Ακοή, Ομιλία, Ανάγνωση, Γραφή) σε ικανοποιητικό βαθμό και εμπλουτισμό των γνώσεων. 


Ο μαθητής παίρνει με ευχέρεια μέρος σε συζητήσεις ενώ ταυτόχρονα προχωρά στην σύνταξη περιγραφικών κειμένων, αλληλογραφίας και εκθέσεων ιδεών.APPROFONDISSEMENT (B2,C1)


Για προχωρημένες σπουδές στην Γαλλική. 


Τελειοποίηση των γνώσεων και πλήρης κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Ειδικά βιβλία προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στην τεχνική των εξετάσεων.